This page shows usage statistics for the item: A Study of the Luminescence of Organic-Sensitised Europium Ions in Lanthanum Trifluoride Nanocrystals Towards Optical Amplification

Click on a number to switch between file downloads and item page views or to view usage statistics for a different date range.

Currently showing: File downloads; All dates

File downloadsItem page views
Current month01
Previous month316
All dates4,424877
Custom date range
to
    Maximum number of items/collections/authors etc. shown:
  • 2
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100

Top visitors' geographic locations

Click on a country's usage number to view usage statistics for visits from that country.

Currently showing: File downloads; All dates

Top country views

File downloads
China3,767
United States121
Taiwan48
India40
New Zealand38
Australia37
Malaysia35
Germany28
United Kingdom28
France23
Japan18
Hong Kong17
Russia12
Brazil10
Poland10
Singapore10
Spain8
Ukraine8
Iran6
Jordan6
Netherlands6
Turkey6
Algeria5
Indonesia5
South Korea5
Vietnam5
South Africa5
A24
Czech Republic4
Romania4
Sweden4
Switzerland3
EU3
Denmark2
Ireland2
Kenya2
Myanmar2
Seychelles2
Slovakia2
Tunisia2
Austria1
Bulgaria1
Belarus1
Canada1
Egypt1
Ghana1
Guinea1
Israel1
Iraq1
Italy1

Top cities views

File downloads
Beijing1,068
Jinan431
Henan299
Harbin190
Shenyang138
Hebei132
Tianjin119
Taiyüan88
Guangzhou78
Changchun73
Nanjing41
Changsha40
Jiazhuang39
Wuhan39
Shanghai38
Shenzhen32
Xian32
Chengdu31
Taipei28
Hangzhou26
Chaoyang24
Hefei24
Chongqing21
Hulun20
Ling20
Dunedin12
Guizhou12
Kuala Lumpur12
Lanzhou12
Ningbo12
Suzhou12
Xiamen12
Qingdao11
Redmond11
Zhengzhou10
Singapore9
Sydney9
Dongguan8
Kansas City8
Nanning8
Taizhou8
Wenzhou8
Simi Valley7
Wellington7
Auckland6
Buffalo6
Fuzhou6
Kiez6
Leeds6
Lithia6