• Nga reo o nga niupepa : Māori language newspapers 1855-1863 

  Paterson, Lachlan
  By 1855, most Māori still lived in a tribal setting, with little official Pakeha interference. This would have been as they expected, exercising their tino rangatiratanga, the chiefly rights guaranteed by the Treaty of ...
 • Ngā reo o ngā niupepa: Māori language newspapers 1855-1863 

  Paterson, Lachlan
  By 1855, most Māori still lived in a tribal setting, with little official Pākehā interference. This would have been as they expected, exercising their tino rangatiratanga, the chiefly rights guaranteed by the Treaty of ...
 • Ngā Reo o ngā Niupepa: Ngā niupepa reo Māori 1855-1863 

  Paterson, Lachlan
  Nō te tau 1855, ka noho tonu te nuinga o te iwi Māori i runga i ngā tikanga Māori, kāore e tino raweketia ana e te ringa kāwanatanga. E pēnei ana tēnei ki tō rātou whakaaro mō te tino rangatiratanga he mea whakapūmau ki ...